اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده/پردیس و خوابگاه های (پسران و دختران) مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷

۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۷:۱۶ کد : ۶۹۳۸ اطلاعیه اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۷۹۶

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

واحدهای به حد نصاب رسیده (بر اساس %۲۵ واجدین دارای حق رأی)
دانشکده / ‏پردیس
نتایج پردیس ابوریحان ---
نتایج دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (نفر اول حدنصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان را کسب نموده‌اند)
نتایج دانشکده فنی کاسپین ---
خوابگاه‌ها (دختران)
نتایج خوابگاه - مجتمع چمران (دختران) (نفر اول حدنصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان را کسب نموده‌اند)

واحدهای به حد نصاب نرسیده
دانشکده / ‏پردیس خوابگاه‌ها (پسران / ‏دختران)
نتایج پردیس دانشکده‌های فنی (به جز کاسپین و فومن) خوابگاه - مجتمع کوی دانشگاه (پسران)
نتایج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خوابگاه - مجتمع فاطمیه، سارا و کیانوری (دختران)
نتایج دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خوابگاه - سطح شهر (پسران)

مرحله دوم انتخابات واحدهایی که به حدنصاب ۲۵% رسیده‌اند ولی حائز شرایط کسب نصف بعلاوه یک آرا ء مأخوذه نبوده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد شد.


( ۷ )