آیین نامه و بخشنامه (وام دانشجویی)

راهنمای درخواست وام در سامانه آموزش

دستورالعمل جدید پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دانشجویان روزانه مقطع دکتری

راهنمای بهره مندی از تسهیلات ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان