درباره ما

امور رفاهی و معیشتی دانشجویان، یکی از موارد بسترساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنان است. موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت‌های علمی دانشجویان دارد. اداره کل امور دانشجویی دانشگاه، مسئولیت برنامه‌ریزی و رسیدگی به بخشی از امور غیرآموزشی دانشجویان را برعهده دارد و به عنوان ستاد مرکزی، در جلب حمایت سایر نهادها و ارگان‌های داخل و یا خارج دانشگاه جهت تأمین نیازهای اجتماعی و مالی دانشجویان، تلاش‌های پیگیر به عمل می‌آورد. این اداره کل در قالب دو اداره ارائه خدمت می‌نماید.

  1. اداره تغذیه
  2. اداره خدمات دانشجویی

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه تهران، دکتر سید احمد مدنی

  • دکتری تخصصی بیماریهای طیور
  • تلفن: ۶۱۱۱۲۲۷۰ -۰۲۱- نمابر: ۶۶۶۴۰۶۶ -۰۲۱
  • نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، ساختمان معاونت دانشجویی، اداره کل امور دانشجویی دانشگاه