پرسش‌های متداول


بعد از ثبت نام دانشجو در پورتال، در کدام قسمت سامانه جامع صندوق (فاز2) باید دانشجو را تایید نمود؟

بعد از ورود به سامانه جامع صندوق (فاز 2) در قسمت ثبت اطلاعات ← لیست ثبت نام، اطلاعات دانشجو را تایید نمایید تا برای وی پرونده ایجاد گردد.

چرا شماره حساب دانشجو با این که در سیستم ثبت شده پیغام عدم ثبت یا مغایرت یا کدملی می دهد؟

با توجه به اتصال سامانه صندوق (فاز2) با بانک تجارت، در صورت مغایرت مشخصات شناسنامه ای ثبت شده دانشجو در بانک یا مسدود بودن شماره حساب وی و یا وجود حساب های قدیمی 9رقمی در سیستم پیغام عدم ثبت نشان می دهد که جهت رفع آن دانشجو باید به بانک مراجعه نماید.

درصورت مغایرت اطلاعات تحصیلی و شناسنامه ای در سامانه جامع صندوق (فاز 2) چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

کارشناس اداره رفاه دانشکده می بایست اطلاعات صحیح دانشجو را همراه با الصاق مستندات آن در پرونده وی در بخش درخواست کار قرار داده و با انتخاب واحد کنترل مشخصات تحصیلی و یا مشخصات هویتی نوع درخواست را ثبت نهایی نماید تا برای کارشناس صندوق ارسال گردد.

دفترخانه در سامانه جامع صندوق (فاز 2) ثبت نگردیده است. لطفا راهنمایی فرمایید؟

در خصوص دفترخانه باید از طریق درخواست کارنامه دفترخانه، حوزه ثبتی، کد دفترخانه، نام سردفتر، آدرس کامل و تلفن را به طور کامل ارسال تا توسط کارشناس صندوق در سیستم ثبت گردد.

دانشجو در سامانه جامع صندوق (فاز 2) دارای دو پرونده می باشد. لطفا راهنمایی بفرمایید؟

باید ابتدا برای اداره بازپرداخت وام جهت در حال تحصیل نمودن هر دو پرونده درخواست کار ارسال گردد و پس از انجام آن برای کارشناسان اداره پرداخت وام جهت ادغام پرونده ها، درخواست کار بفرستد.

بعد از ارسال پیامک مبنی بر تایید وام برای دانشجو، چه زمانی وام وی پرداخت می گردد؟

بعد از تایید تقاضا و بسته شدن لیست وام توسط دانشگاه، حدوداً دو هفته زمان برای پرداخت باید در نظر گرفته شود.

دانشجو اظهار می دارد که وام به حسابش واریز نشده، لطفا راهنمایی بفرمایید؟

ابتدا دانشجومی بایست از زمان تقاضای وام در پورتال دانشجویی تا تاریخ روز، پرینت گردش حساب خود را دریافت و پس از محرز شدن عدم واریز پول به حساب وی در دانشکده، کارشناس اداره رفاه دانشکده تصویر گردش حساب را در سیستم جامع صندوق رفاه الصاق و مراتب طی نامه ای به اداره کل امور دانشجویی دانشگاه اعلام نماید. در اداره کل امور دانشجویی فرم نامه برگشت وام تهیه و برای صندوق رفاه ارسال می شود.