امور دانشجویان نابینا و کم بینا

در سال ۱۳۷۸ با مساعدت وزارت علوم در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دفتری به منظور اطلاع رسانی؛ ویژه نابینایان راه اندازی شد. متعاقباً در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به منظور ارائه خدمات جامع به این عزیزان دفتر امور نابینایان و کم بینایان در امور دانشجویی دانشگاه تهران افتتاح شد.
در حال حاضر علاوه بر کتابخانه مرکزی در دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی و الهیات و معارف اسلامی که بیشترین دانشجویان نابینا و کم بینا در آنجا مشغول به تحصیل می‌باشند، مکان‌های ویژه ای وجود دارد که این عزیزان می‌توانند از امکانات مستقر در آن استفاده نمایند.
لازم به ذکر است توجه ویژه دانشگاه تهران به دانشجویان نابینا و کم بینا از یک سو، تلاش و پیگیری مستمر این عزیزان در مورد مسائل خود از سوی دیگر؛ موجب تأسیس این دفتر گردید. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده از طریق مصاحبه با دانشجویان نابینا و کم بینا نشان داد که در امر آموزش و تحقیق و پژوهش این دانشجویان در دانشگاه تهران نواقصی وجود دارد که بخشی از آن با در اختیار گذاردن وسایل کمک آموزشی و برقراری امکانات رفاهی قابل حل می‌باشد. لذا اداره کل امور دانشجویی دانشگاه تهران با تهیه برخی از وسایل کمک آموزشی و تجهیز دفاتر مزبور و برگزاری جلسات و ارتباط با انجمن‌های مختلف نابینایان و معلولین، معاونت محترم توانبخشی بهزیستی استان تهران، دفتر توانبخشی اجتماعی و مراقبتی بهزیستی استان تهران، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، مؤسسه خیریه ریحانه و خانه نور ایران تلاش نموده است تا مؤثرترین قدم‌ها را در جهت پیشرفت همه جانبه عزیزان نابینا و کم بینا بردارد و در همین راستا با نگرشی کلان در سطح کشور اقدام به طرح راه اندازی پایگاه اطلاعات علمی نابینایان اقدام نموده است.
امید است با توکل بر خداوند متعال و همفکری و یاری تمامی اقشار علمی کشور تلاش‌های این اداره کل روشنی بخش راه پر تلاش دانشجویان عزیز نابینا و کم بینا در سراسر میهن اسلامی باشد.