تسویه حساب دانشجویی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های دانشگاه که تمامی دانشجویان بعد از اتمام تحصیل در هر مقطعی باید مراجعه داشته باشند بخش تسویه حساب دانشجویی است که شامل ۳ گروه ذیل می‌باشد.

گروه اول:

دانشجویانی که از خوابگاه و وام‌های دانشجویی استفاده ننموده‌اند>>> با درخواست دانشجو، نامه عدم بدهی آنها توسط کارشناس پردیس / دانشکده به پرونده الکترونیکی ارسال خواهد شد.

گروه دوم:

دانشجویانی که از خوابگاه و وام‌های دانشجویی استفاده و کل بدهی را پرداخت نموده‌اند>>> با درخواست دانشجو از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی bf.swf.ir، نامه تسویه حساب قطعی; که توسط کارشناس صادر می شود به پرونده الکترونیکی دانش آموخته ارسال می گردد.

گروه سوم:

دانشجویانی که از خوابگاه و وام‌های دانشجویی استفاده و خواهان تقسیط بدهی هستند>>> پس از درخواست دانشجو از امور دانشجویی محل تحصیل، دفترچه اقساط در سامانه صندوق رفاه صادر و نامه تقسیط بدهی به پرونده الکترونیکی دانش آموخته ارسال می‌شود. همچنین اقساط بدهی در پورتال دانشجویی صندوق رفاه قابل مشاهده و پرداخت می‌باشد.

 

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص نحوه صدور دفترچه برای کلیه دانشجویانی که از تسهیلات صندوق استفاده نموده ولی بدهی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند.

با توجه به تعداد زیاد بدهکاران بلاتکلیف صندوق رفاه دانشجویان و تاکید هیأت امنا صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت این دسته از دانش آموختگان، برای هر یک از مقاطع تحصیلی جهت شروع بازپرداخت بدهی به صندوق رفاه دانشجویان سقفی به شرح ذیل تعیین گردیده است:

  • مقطع کاردانی ۳ سال
  • کارشناسی پیوسته ۶ سال
  • کارشناسی ناپیوسته ۳ سال
  • کارشناسی ارشد پیوسته ۸ سال
  • کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال
  • دکتری حرفه‌ای ۸ سال
  • دکتری تخصصی ناپیوسته ۶ سال
  • دکتری تخصصی پیوسته ۱۰ سال از تاریخ شروع تحصیل

با عنایت به موارد فوق برای کلیه دانش آموختگانی که از صندوق رفاه دانشجویان تسهیلات دریافت نموده‌اند و مشمول بند فوق گردیده‌اند، بصورت خودکار دفترچه صادر شده است.