تغذیه دانشجویی

از آنجا که یکی از خدمات رفاهی که در دانشگاه به دانشجویان عزیز ارائه می شود، غذاست لذا تغذیه مناسب با هدف حفظ و ارتقای وضعیت سلامت دانشجویان بسیار مورد توجه می باشد. تهیه و فراهم کردن غذای مناسب در دانشگاه به دلیل نیاز‌های متنوع دانشجوها ، تنوع سلیقه‌ها و محدودیت‌های موجود کاری دشوار است؛ غذای ارائه شده در دانشگاه نه تنها باید نیاز‌های فیزیولوژیکی دانشجوها را برآورده کند، بلکه در تمامی مراحل تهیه تا پخت آن باید مسائل فرهنگی، سلیقه‌ای، اجتماعی و سنی مورد توجه قرار گیرد.
اداره تغذیه دانشگاه تهران زیر مجموعه ای از اداره کل امور دانشجویی دانشگاه تهران می باشد که هدف آن تامین غذای سالم دانشجویی و نظارت علمی(بهداشتی تغذیه ای) بر کیفیت و کمیت غذا می باشد. نظارت عالیه تخصصی بر تهیه، طبخ و توزیع وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار، و شام، در تمامی سلف های دانشجویی بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان، همچنین کمک به تجهیز و نظارت بر توسعه فضای غذاخوری‌ها و آشپزخانه‌ها، کنترل کیفی، و نظارت بر حسن انجام کار پیمان‌کاران غذاخوری‌ها و رستوران های مکمل دانشگاه، از وظایف اداره تغذیه محسوب می‌شود.
ارائه غذا به دانشجویان بومی در دانشگاه تهران در وعده ناهار و دانشجویان غیر بومی ساکن خوابگاه های دانشجویی در سه وعده صبحانه، ناهار و شام دانشجویی انجام می شود. از آنجا که معمولا دانشکده ها داری سلف و آشپزخانه های مجهز می باشند تهیه طبخ و توزیع غذا در23  سلف دانشجویی دانشکده/ پردیس و خوابگاه انجام و خدمات به دانشجویان عزیز ارائه می شود.
رزرو و توزیع غذا در غذاخوری های دانشکده /پردیس و خوابگاه در هر سه وعده صبحانه، ناهار و شام دانشجویی از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می شود.
صبحانه، ناهار و شام دانشجویی در کلیه رستوران های دانشجویی با قیمت های دانشجویی و مصوب صندوق رفاه دانشجویان ارائه می شود.