اطلاعیه شماره ۴ کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی واحدهای دانشگاه تهران – آبان ۱۳۹۹

۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۴ کد : ۱۳۳۹۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۷۲۸
نتیجه اولیه متقاضیان کاندیداتوری انتخابات شورای صنفی دانشجویی آبان ماه ۱۳۹۹

نتایج اولیه انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران مورخ 18 آبان ماه 99 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

واحدهای به حد نصاب رسیده دانشکده/پردیس :

پردیس ابوریحان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس هنرهای زیبا


دانشکده اقتصاد

دانشکده زبانهای خارجی

دانشکده فنی فومن

دانشکده فنی کاسپین

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی


واحدهای به حد نصاب نرسیده دانشکده/پردیس :

پردیس علوم/پردیس فارابی/دانشکده جغرافیا/دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشکده علوم اجتماعی


کاندیداهای محترم مهلت دارند حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت (تا پایان ساعت 18:00 روز سه شنبه 20 آبان ماه 99) اعتراض خود از طریق رایانامه senfi.stu@ut.ac.ir به شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران ارسال نمایند. مشاهده «تأیید دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.
تاریخ برگزاری انتخابات دور دوم افرادی که به حد نصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان نرسیده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد شد!