اطلاعیه شماره ۶ کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی واحدهای دانشگاه تهران – آبان ۱۳۹۹

۰۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۸ کد : ۱۳۵۹۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۳۹۴
نتیجه اولیه مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویی آبان ماه ۱۳۹۹

نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویی آبان ماه 99 دانشگاه تهران به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

دانشکده اقتصاد

دانشکده جغرافیا

دانشکده فنی کاسپین

 

دانشکده فنی فومن

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

پردیس هنرهای زیبا


کاندیداهای محترم مهلت دارند حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت (تا پایان ساعت 11 روز سه شنبه 4 آذرماه 99) اعتراض خود را از طریق رایانامهsenfi.stu@ut.ac.ir به شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران ارسال نمایند. مشاهده «تأیید دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.