اطلاعیه شماره ۱ کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای‌ صنفی واحد های دانشگاه تهران - آبان ماه ۱۴۰۰

۱۳ آبان ۱۴۰۰ | ۰۱:۰۹ کد : ۲۳۱۹۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۵۱
زمان ثبت نام اولیه داوطلبین شرکت در انتخابات ۱۱ واحد شورای صنفی - شنبه ۱۵ لغایت ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای نظارت بر فعالیت شورای صنفی دانشجویی دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مبنی بر "برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی ۱۱ واحد باقیمانده در سال ۱۴۰۰" بدینوسیله به اطلاع عموم دانشجویان محترم می رساند،بازه ثبت نام اولیه داوطلبان شرکت در انتخابات شورای صنفی ۱۱ واحد‌ دانشگاه تهران اعم از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکدگان ابوریحان، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده اقتصاد، جغرافیا، معارف و اندیشه اسلامی، زبانهای خارجی، فومن، کاسپین و خوابگاه (دختران، پسران و متاهلین) از روز شنبه مورخ ۱۵ آبان ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است، بازه زمانی فوق قطعی است و تمدید نخواهد شد.

نکته قابل ذکر:
 بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای نظارت بر فعالیت شورای صنفی دانشجویی دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مقرر شد انتخابات خوابگاه های دختران و پسران دانشگاه با مشارکت دانشجویان ساکن در خوابگاه ها در زمان برگزاری انتخابات، صورت پذیرد.
 

 

لازم به ذکر است دانشجویانی که به هر دلیلی قادر به ثبت نام نمی‌باشند، مشخصات خود (نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی-شماره تماس و ایمیل دانشگاه [شناسه یکتا]) را به نشانی senfi.stu@ut.ac.ir در بازه زمانی معین شده، ارسال نمایند. مشاهده «تأییدیه دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.