اطلاعیه شماره ۷ کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی واحدهای دانشگاه تهران - آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۴ کد : ۲۴۲۴۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۱۶
اعلام نتایج اولیه دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده های اقتصاد، جغرافیا، فنی فومن و فنی کاسپین

اعلام نتایج اولیه دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران مورخ 20 آذرماه 1400 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
دانشکده اقتصاد

دانشکده جغرافیا

دانشکده فنی فومن

دانشکده فنی کاسپین

کاندیداهای محترم مهلت دارند حداکثر ظرف تا ساعت 23:59 روز دوشنبه 22 آذرماه 1400 اعتراض خود را از طریق رایانامه senfi.stu@ut.ac.ir به شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران ارسال نمایند. مشاهده «تأیید دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.