فراخوان بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۰ - ۲۰ آذرماه لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۰ کد : ۲۴۲۶۳ اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۲۹۷۴
از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه، از ۲۰ لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) و یا آدرس اینترنتی portal.saorg.ir با تکمیل نمودن فرآیند ثبت نام، در جشنواره شرکت نمایند.

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه، از 20 لغایت 30 آذر ماه 1400 با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) با تکمیل نمودن فرآیند ثبت نام، در جشنواره شرکت نمایند.

شایان ذکر است به جهت رعایت حال دانشجویان و دانش آموختگان سال 98 به بعد  و نیز به دلیل تلفیق دو جشنواره با یکدیگر موارد ذیل به آیین نامه مصوب سال 98 افزوده شده است که فقط مختص اجرای جشنواره 1400 خواهد بود:

نکته اول: براساس ماده 2 بند 4 آیین نامه مصوب سال 98؛ حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات (حذف ترم تحصیلی ) به دلیل شرایط کرونایی به عنوان سابقه سنواتی نیمسال تحصیلی لحاظ نمی گردد.

نکته دوم: در خصوص دانش آموختگان بعد فراخوان سال 98 : (( دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال 98 دانش آموخته شده اند می توانند با رعایت بند 2-4 آیین نامه مصوبه 98 در جشنواره نمونه سال 1400 شرکت نمایند. ))

نکته سوم: شرط سنی شرکت در جشنواره 1400 استثنائاٌ حداکثر  41 سال می باشد.

نکته چهارم (مهم): 3 امتیاز به صورت افزوده به دانشجویانی که در زمینه کرونا فعالیت داوطلبانه داشته اند؛ تعلق می گیرد.

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه

نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جدول عملیاتی فرآیند دانشجوی نمونه سال 1400


لینک دانلود فایل