جلسه حضوری با نمایندگان بانک رسالت

۰۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۹ کد : ۵۹۸۶ اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۵۶۲
در راستای تعامل برای حل مشکلات دانشجویان جلسه ای با نمایندگان بانک رسالت که سابقه همکاری با دانشگاه داشتند، برگزار گردید

جلسه حضوری در محل اداره کل دانشجویی با حضور مدیر کل محترم امور دانشجویی جناب آقای مهندس طاهری ومعاونت اداره کل اقای جعفری با نماینگان بانک رسالت برگزار گردید هردو طرف بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر تاکید کردند وبا توجه به تمایل طرفین بر همکاری با توجه به سابقه قبلی قراردادپیشنهادی برای بررسی و امضا تحویل نمایندگان بانک رسالت گردید تا پس از امضا برای انجام مراحل بعدی اقدام صورت پذیرد


( ۲ )