دریافت تجارت کارت جوان برای دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی ورودی۹۷-۹۸

۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۵ کد : ۶۴۸۹ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۲۹۰

با عنایت به افتتاح حساب تجارت کارت جوان برای دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ توسط اداره کل امور دانشجویی دانشگاه، دانشجویان ذینفع می توانند برای دریافت کارت حساب تجارت خود تا تاریخ ۹۷/۸/۳۰ به بانک تجارت شعبه اردیبهشت یا باجه دانشکده ادبیات و یا باجه پارک علم و فناوری مراجعه نمایند.