اعلام نتایج اولیه انتخابات شورای صنفی دانشجویی پردیس/دانشکده های علوم، کشاورزی و منابع طبیعی، اقتصاد، تربیت بدنی، فیزیک و فنی فومن مورخ ۵آبان۱۳۹۷

۰۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۷ کد : ۶۵۶۷ اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۱۸۶۶

نتایج اولیه انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران مورخ پنجم آبان ماه ۱۳۹۷ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

پردیس علوم (نفرات اول و دوم حدنصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان را کسب نموده‌اند)

دانشکده فیزیک (نفرات اول تا چهارم حدنصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان را کسب نموده‌اند)

دانشکده فنی فومن (نفر اول حدنصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان را کسب نموده است)

سه واحد فوق‌الذکر به حد نصاب رسمیت انتخابات (%۲۵ واجدین دارای حق رأی) رسیده‌اند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (به حد نصاب نرسیده)

دانشکده تربیت بدنی (به حد نصاب نرسیده)

دانشکده اقتصاد (به حد نصاب نرسیده)

سه واحد یادشده همانگونه که اشاره‌شده است به حد نصاب رسمیت انتخابات (%۲۵ واجدین دارای حق رأی) نرسیده‌اند.

کاندیداهای محترم مهلت دارند حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت (تا پایان ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷) اعتراض خود از طریق رایانامه senfi.stu@ut.ac.ir به شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران ارسال نمایند.

تاریخ برگزاری انتخابات دور دوم افرادی که به حد نصاب نصف بعلاوه یک رأی دهندگان نرسیده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد شد!