نتیجه استعلام متقاضیان کاندیداتوری انتخابات شورای صنفی دانشجویی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۸۲۴۰ اطلاعیه اخبار
تعداد بازدید:۲۳۰۵
نتیجه استعلام کاندیداهای تأیید صلاحیت شده شورای صنفی دانشجویی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر اعلام می‌گردد.

نتیجه استعلام کاندیداهای تأیید صلاحیت شده شورای صنفی دانشجویی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر اعلام می‌گردد.
از دانشجویانی که مشخصات خود را در جداول مشاهده نمی‌نمایند، در صورت اعتراض، در خواست می‌گردد اعتراض خود را حداکثر تا پایان ساعت ۲۴ روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ به همراه مشخصات (شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و کدپیگیری ) به رایانامه senfi.stu@ut.ac.ir ارسال نمایند. مشاهده «تأیید دریافت»، به منزله دریافت ایمیل شما می‌باشد.

پردیس علوم‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌
پردیس فارابی دانشکده فنی فومن
پردیس‌دانشکده‌های‌فنی دانشکده فنی کاسپین
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ دانشکده فیزیک

سایر واحدها (به شرح زیر) به حد نصاب تعداد داوطلب (جدول شماره ۱ شیوه نامه اجرایی) نرسیده‌اند:

 • پردیس ابوریحان‌
 • دانشکده علوم اجتماعی‌
 • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دانشکده کارآفرینی
 • پردیس هنرهای زیبا
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی‌
 • دانشکده مطالعات جهان
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی‌
 • مؤسسه ژئوفیزیک‌
 • دانشکده جغرافیا
 • خوابگاه دختران (مجتمع فاطمیه، چمران، سارا و کیانوری)
 • دانشکده دامپزشکی‌
 • خوابگاه پسران (مجتمع کوی و سطح شهر)
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی‌
 • خوابگاه متأهلین
 • دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی‌