آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - طبخ و توزیع غذای دانشجویی

۲۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ کد : ۸۸۳۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۸۱
دانشگاه تهران در نظر دارد نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت، به منظور دعوت در مناقصه محدود واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی در غذاخوری‌های دانشجویی دانشگاه تهران (به تفکیک) اقدام نماید.

دانشگاه تهران در نظر دارد نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت، به منظور دعوت در مناقصه محدود واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی در غذاخوری‌های دانشجویی دانشگاه تهران (به تفکیک) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران دارای شرایط ذیل دعوت می‌نماید، نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز (رزومه کامل) حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۷ مرداد ماه سال جاری اقدام نمایند. ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

مدارک مورد نیاز:
۱. ارائه مدارک مبنی بر حداقل ۳ تا ۵ سال فعالیت مناسب در زمینه یاد شده
۲. ارائه تأیید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی در زمینه یاد شده برای سال‌های فعالیت شرکت (حداقل دارای اعتبار در سال ۹۸ و ۹۹)
۳. ارائه تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت و روزنامه رسمی
۴. ارائه گواهی بانکی مبنی بر اعتبار حساب بانکی شرکت
۵. ارائه تصویر حداقل سه قرارداد با سازمان‌های معتبر در زمینه‌های یاد شده همراه با گواهی حسن انجام کار.

نشانی تحویل مدارک:
خیابان انقلاب- خیابان ۱۶ آذر- جنب کلینیک ۱۶ آذر- ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه تهران- طبقه دوم- اداره کل امور دانشجویی- تلفن ۶۱۱۱۲۲۷۰- داخلی ۱۲۹-۱۳۰.