تسویه حساب دانشجویی (صندوق رفاه دانشجویی)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های دانشگاه که تمامی دانشجویان بعد از اتمام تحصیل در هر مقطعی باید مراجعه داشته باشند بخش تسویه حساب دانشجویی است.

تسویه حساب