کار دانشجویی

این آئین نامه بمنظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امورآموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان تحت عنوان کار دانشجویی تدوین می‌گردد.<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل