اطلاعیه

جلسه معاون مدیرکل امور دانشجویی و معاون مدیرکل آموزش دانشگاه تهران جهت هماهنگی تسویه حساب دانش آموختگان درسامانه آموزش پیش خوان خدمت

جلسه معاون مدیرکل امور دانشجویی و معاون مدیرکل آموزش دانشگاه تهران جهت هماهنگی تسویه حساب دانش آموختگان درسامانه آموزش پیش خوان خدمت گالری

جلسه هماهنگی روند تسویه حساب دانش آموختگان در سامانه آموزش پیش خوان خدمت روز سه شنبه یکم آبان در محل دفتر معاونت اداره کل آموزش دانشگاه تهران برگزار شد.